Polskie NIEOFICJALNE forum Fusion 360 CAM

Full Version: Obróbka stali nierdzewnej A4 tzw. kwasówka
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Chłodziwo koniecznie.
Frezowanie Vc=120 to przy korzystnych warunkach skrawania (stabilność), zacząć od VC80 i zobaczyć jak idzie.
Nie dawać dużego ae, ap lepiej dać więcej.
Przy wierceniu koniecznie spokojne parametry bo łatwo załatwić narzędzie. Dla Hss Vc=10, dla VHM Vc=25


Używając narzędzi średnio-nisko-półkowych zaczynałem od Vc-50 i w maksie Vc-75... Ap ile wlezie, Ae nie więcej niż 0.1mm.